Copyright @2021 Palco Zorg | Algemene voorwaarden | Website door: Vormontwerp.nl

Tarieven en betalingsvoorwaarden

  • Actuele tarieven staan vermeld op de website van Palco-zorg, www palco-zorg.nl
  • Betaling kan contact of door een betaalverzoek plaatsvinden
  • Een factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden

 

Verantwoordelijkheid en resultaten

  • Palco-zorg zal  ten alle tijden naar eer en geweten en in overleg met de cliënt de beste behandelmethode selecteren en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren.
  • Voorafgaande aan de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het verstrekken van de medische gegevens. Palco-zorg kan je hiervoor niet aansprakelijk stellen.
  • Palco-zorg zal de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken.
  • Namens Palco-zorg worden er geen medische diagnoses gesteld, zo nodig wordt eerst toestemming van de behandelend specialist gevraagd.
  • Palco-zorg is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden vermeldt in alle gebruikte media.
  • De behandeling namens Palco-zorg is deskundig en vindt plaats op basis van eigen risico van de cliënt. Derhalve kan Palco-zorg niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat Palco-zorg niet aansprakelijk te stellen voor bijwerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een gegeven behandeling.

Palco zorg

Aanvullende zorg bij kanker in de palliatieve en terminale fase. Aanvullende zorg kan bijdragen aan het verminderen van angst, stress, pijn, misselijkheid en andere lichamelijke klachten. Hierdoor ontstaat meer rust, ontspanning en welbevinden.

Contact

Palco-zorg
T: 06-18130107
E: info@palco-zorg.nl
@: www.palco-zorg.nl
BIG-nr: 49017101130
Lidmaatschap V&VN
AGB Code: 91010742
KvK-nr: 81303467